Impuls nieuwsbrief gemeenten Heerenveen, Lemsterland, Skarsterlân en Sneek
  aanmelden     afmelden     wijzigen     contact
Nieuwsbrief juli 2008
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de projectgroep Impuls. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar en biedt u nieuws en informatie over de activiteiten van het Breedtesportproject Impuls van de gemeenten Heerenveen, Lemsterland, Skarsterlân en Sneek. Uiteraard staan wij open voor vragen en suggesties van de lezers.
Impuls: afsluiting of nieuw begin?
Na zeven jaar intensief de breedtesport gestimuleerd te hebben, is het project Impuls helaas na 2008 afgelopen. Dit roept de nodige vragen op. Betekent dit bijvoorbeeld dat de ondersteuning aan scholen en verenigingen dan ook stopt? Is het na 2008 ook nog mogelijk om gerichte cursussen en bijeenkomsten te volgen?
Lees verder »
Aanbod voor mensen met een beperking
Het blijkt dat het aanbod op het gebied van sporten voor mensen met een beperking bij velen niet bekend is. Daarom verspreiden wij dit in de vier Impulsgemeenten. Klik hier voor een schema van het sportaanbod in de vier Impulsgemeenten voor mensen met een chronische aandoening, lichamelijke en/of verstandelijke beperking/handicap. Bewaar het schema en maak kennis met een van de sporten. Op www.frysas.nl staat het meest actuele aanbod van aangepast sporten. Bovendien staat daar het aanbod van heel Friesland.

Zaalvoetbaltoernooi in Lemmerweg-West
Het is alweer een tijdje geleden dat wij – De Lemmertjes – iets van ons hebben laten horen. De plannen voor een activiteit waren er steeds wel, maar steeds werd het uitgesteld en uitgesteld… Nu is het ervan gekomen: een zaalvoetbaltoernooi.
Lees verder »

Laatste kans: maak gebruik van Impuls!
Een aantal weken geleden heeft Impuls een brief rondgestuurd naar alle verenigingen. In deze brief staan de mogelijkheden die Impuls te bieden heeft dit laatste jaar. Omdat er nog geld en middelen beschikbaar zijn voor ondersteuning, willen we je nog eenmaal wijzen op de mogelijkheden van Impuls en wat wij voor verenigingen kunnen betekenen.
Lees verder »

Lemster jeugd kiest voor hart en sport
Het was weer zo ver. Op 22 en 23 mei stonden de jaarlijkse ‘kies voor hart en sport’ sportdagen weer op het programma. Dit wordt georganiseerd voor 310 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Lemsterland.
Lees verder »

Geen korfbalteam op de achterbank
Vanaf 1 mei 2008 is het voorgoed voorbij dat je een auto kan volproppen met kinderen om naar zwemles, het voetbalveld of een pretpark te gaan. Vanaf die datum mogen er niet méér passagiers worden vervoerd dan er gordels zijn. Voor kinderen los op schoot en tussen de andere inzittenden is geen plaats meer.
Lees verder»

Sport per 1 juli rookvrij!
Zoals ook al aangegeven in de vorige nieuwsbrief van Impuls, wordt per 1 juli 2008 de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. De campagne draait inmiddels volop in alle media. Roken in alle sportaccommodaties wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan.
Lees verder»

Sportkantines controleren onvoldoende op leeftijd bij alcoholverkoop
Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben in 2007 een groot aantal sportkantines gecontroleerd op bepalingen uit de Drank- en Horecawet. Daaruit bleek dat de controle op de leeftijdsgrenzen nog altijd onvoldoende wordt nageleefd. 42% van de sportkantines waar jongeren alcohol probeerden te kopen overtrad de regels. 19% van alle geïnspecteerde verenigingen gaf aan helemaal geen leeftijdscontrole uit te voeren; bij sommige sporten is dit zelfs meer dan 25%. Hierdoor kunnen jongeren in sportkantines nog te gemakkelijk aan alcoholhoudende dranken komen.
"Lees verder»
Bewegingsconsulent ondersteunt scholen op maat
Scholen staan onder grote druk om aan alle eisen van de moderne tijd te voldoen en moeten vaak een beperkt budget over allerlei onderwerpen verdelen. Het bewegingsonderwijs schiet er daardoor soms bij in, terwijl dat de basis is voor een gezonde, actieve levensstijl, voor nu en later. De drempel om gebruik te maken van het aanbod van de bewegingsconsulenten van Impuls is laag.
Lees verder»
Zeilles op steeds meer scholen
De pilot Schoolzeilen bij de St. Bonifatiusschool, georganiseerd door de gemeente Sneek en Impuls, is goed verlopen. De leerlingen van groep 7 waren zo enthousiast, dat is besloten om te bekijken of in de toekomst alle leerlingen van de groepen 7 van het basisonderwijs in Sneek zeilles kunnen krijgen. Het doel van Schoolzeilen is om de Sneker basisschooljeugd kennis te laten maken met de zeilsport.
Lees verder»
Adresgegevens Impuls
In één oogopslag de adresgegevens van alle betrokken ambtenaren, verenigingsondersteuners en bewegingsconsulenten? Lees verder »
Adresmutaties
Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de nieuwsbrief dan periodiek in uw mailbox. Wilt u verwijderd worden uit ons nieuwsbriefbestand? Meldt u dan af via 'afmelden'. Tip: stuur de nieuwsbrief door naar mogelijk geïnteresseerden en vraag ze zich aan te melden. Ander adres? Geef u mutatie door via deze link.
Hoofdredactie NB Impuls
Gemeente Skarsterlân, Reinier Luimstra
Redactie Erik Holtman, Sportscan Zwolle
r.luimstra@skarsterlan.nl
Technische realisatie en ontwerp van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Sportscan, Zwolle. De redactie is in handen van de projectgroep Impuls i.s.m. Sportscan. Op ontwerp van deze nieuwsbrief en de teksten rust copyright bij Sportscan en de auteurs van de teksten.
www.impulsfriesland.nl   www.sportscan.nl
Eerdere edities:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  later volgen  meer